_s('General questions/comments'), 'dmca' => _s('DMCA complaint'), ]; if (is_captcha_needed() || (CHV\getSetting('recaptcha') && CHV\getSetting('force_recaptcha_contact_page'))) { G\Handler::setCond('captcha_show', true); G\Handler::setVar(...CHV\Render\get_recaptcha_component()); } if ($_POST) { if (!G\Handler::checkAuthToken($_REQUEST['auth_token'])) { die(_s("Request denied")); } // Validate post data if (strlen($_POST['name']) == 0) { $input_errors['name'] = _s('Invalid name'); } if (strlen($_POST['message']) == 0) { $input_errors['message'] = _s('Invalid message'); } if (!array_key_exists($_POST['subject'], $allowed_subjects)) { $input_errors['subject'] = _s('Invalid subject'); } if (!filter_var($_POST['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL)) { $input_errors['email'] = _s('Invalid email'); } if (G\Handler::getCond('captcha_show')) { $captcha = CHV\recaptcha_check(); if (!$captcha->is_valid) { $input_errors['recaptcha'] = _s('%s says you are a robot', 'reCAPTCHA'); } } if (count($input_errors) > 0) { $is_error = true; } else { $email = trim($_POST['email']); $subject = CHV\getSettings()['website_name'] . ' contact form'; $name = $_POST['name']; $send_mail = [ 'to' => CHV\getSettings()['email_incoming_email'], 'from' => [CHV\getSettings()['email_from_email'], $name . ' (' . CHV\getSettings()['website_name'] . ' contact form)'], 'reply-to' => [$email] ]; $body_arr = [ // Mail body array (easier to edit) 'Name' => $name, 'E-mail' => $email, 'User' => (CHV\Login::isLoggedUser() ? CHV\Login::getUser()['url'] : 'not user'), 'Subject' => $_POST['subject'] . "\n", 'Message' => strip_tags($_POST['message']) . "\n", 'IP' => G\get_client_ip(), 'Browser' => getenv("HTTP_USER_AGENT"), 'URL' => G\get_base_url() . "\n" ]; // Format body message $body = ''; foreach ($body_arr as $k => $v) { $body .= $k . ': ' . $v . "\n"; } // Mail send handle try { CHV\send_mail($send_mail, $subject, $body); $is_sent = true; } catch (Exception $e) { $is_error = true; $error = _s('Mail error') . ': ' . $e->getMessage(); } } } G\Render\include_theme_header(); ?>

' . _s('Message sent') : _s('Contact'); ?>

Customize upload by clicking on any preview
Customize upload by touching on any preview
Nahrávání 0 files (0% kompletní)
Fronta se nahrává. Proces nahrávání by měl trvat jen několik sekund.
Nahrávání dokončeno
Nahraný obsah byl přidán do . Můžete create new album s právě nahraným obsahem.
Nahraný obsah byl přidán do .
Můžete create new album s právě nahraným obsahem. Musíte se vytvořit účet nebo přihlásit se pro uložení tohoto obsahu do svého účtu.
Žádné file nebyly nahrány
Some errors have occurred and the system couldn't process your request.
    nebo zrušitzrušit zbývající
    Note: Some files couldn't be uploaded. dozvědět se více
    Zkontrolujte chybovou zprávu kde se dozvíte více informací.