Pravila koriscenja Dodaj.rs

Politika privatnosti

Poslednje ažuriranje: 2. juna 2021.

Ova Politika privatnosti opisuje naše politike i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju Vaših podataka kada koristite Uslugu i govori Vam o Vašim pravima na privatnost i kako Vas zakon štiti.

Vaše lične podatke koristimo za pružanje i poboljšanje usluge. Korišćenjem usluge pristajete na prikupljanje i upotrebu informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Reči kojima je početno slovo napisano velikim slovima imaju značenja definisana pod sledećim uslovima. Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ove Politike privatnosti:

 • Račun znači jedinstveni račun koji ste kreirali za vas da biste pristupili našoj Usluzi ili delovima naše Usluge.

 • Kompanija (koja se u ovom ugovoru naziva „kompanija“, „mi“, „mi“ ili „naša“) odnosi se na Dodaj.rs.

 • Kolačići su male datoteke koje veb lokacija postavlja na vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj, a sadrži detalje vaše istorije pregledanja na toj veb lokaciji među mnogim njenim upotrebama.

 • Zemlja se odnosi na: Srbiju

 • Uređaj označava bilo koji uređaj koji može pristupiti Usluzi, poput računara, mobilnog telefona ili digitalnog tableta.

 • Lični podaci su bilo koje informacije koje se odnose na identifikovanu ili ličnu osobu.

 • Usluga se odnosi na veb lokaciju.

 • Dobavljač usluga označava svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na nezavisne kompanije ili pojedince zaposlene u Kompaniji radi olakšavanja Usluge, pružanja Usluge u ime Kompanije, obavljanja usluga povezanih sa Uslugom ili pružanja pomoći Kompaniji u analizi kako se Usluga koristi.

 • Usluga nezavisnih društvenih medija odnosi se na bilo koju veb lokaciju ili bilo koju veb lokaciju društvene mreže preko koje se Korisnik može prijaviti ili otvoriti nalog za korišćenje Usluge.

 • Podaci o upotrebi se odnose na podatke prikupljene automatski, ili generisane upotrebom Usluge ili od same infrastrukture Usluge (na primer, trajanje posete stranici).

 • Veb lokacija odnosi se na Dodaj.rs, dostupno sa https: // dodaj.rs/

 • Vi označavate pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju ili drugo pravno lice u ime kojeg to lice pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

Lični podaci

Tokom korišćenja naše usluge, od vas možemo tražiti da nam dostavite određene podatke koji mogu lično da vas identifikuju i pomoću kojih vas možemo kontaktirati ili identifikovati. Podaci koji mogu lično da vas identifikuju mogu da uključuju, ali nisu ograničeni na:

 • Adresa e-pošte

 • Podaci o upotrebi

Podaci o upotrebi

Podaci o upotrebi se automatski prikupljaju kada se koristi Usluga.

Podaci o upotrebi mogu sadržati informacije kao što su adresa Internet protokola vašeg uređaja (npr. IP adresa), vrsta pregledača, verzija pregledača, stranice naše usluge koju posećujete, vreme i datum vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama , jedinstveni identifikatori uređaja i drugi dijagnostički podaci.

Kada pristupite Usluzi putem mobilnog uređaja ili putem njega, možemo automatski prikupljati određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na tip mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja , Vaš mobilni operativni sistem, tip mobilnog Internet pregledača koji koristite, jedinstveni identifikatori uređaja i drugi dijagnostički podaci.

Takođe možemo prikupljati informacije koje vaš pregledač šalje kad god posetite našu uslugu ili kada joj pristupite putem mobilnog uređaja.

Informacije nezavisnih servisa za društvene medije

Kompanija vam omogućava da otvorite nalog i prijavite se za korišćenje Usluge putem sledećih nezavisnih društvenih medija

 • Google
 • Facebook
 • Tvitter

Ako se odlučite da se registrujete putem usluge društvenih medija treće strane ili nam na drugi način odobrite pristup njoj, možemo sakupljati lične podatke koji su već povezani sa nalogom usluge nezavisnih društvenih medija, kao što su vaše ime, adresa e-pošte , Vaše aktivnosti ili Vaša lista kontakata povezanih sa tim nalogom.

Možete imati i mogućnost deljenja dodatnih informacija sa Kompanijom putem naloga Vaše usluge nezavisnih društvenih medija. Ako odlučite da date takve podatke i Lične podatke tokom registracije ili na neki drugi način, dajete kompaniji dozvolu da ih koristi, deli i čuva na način koji je u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Tehnologije za praćenje i kolačići

Koristimo kolačiće i slične tehnologije praćenja za praćenje aktivnosti u našoj usluzi i čuvanje određenih podataka. Korišćene tehnologije praćenja su svetionici, oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i poboljšanje i analizu naše usluge. Tehnologije koje koristimo mogu da uključuju:

 • Kolačići ili kolačići pregledača. Kolačić je mala datoteka koja se nalazi na Vašem uređaju. Možete naložiti svom pregledaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći da koristite neke delove naše usluge. Ukoliko niste prilagodili postavke pregledača tako da odbija kolačiće, naša usluga može koristiti kolačiće.
 • Flash kolačići. Određene funkcije naše Usluge mogu da koriste lokalne uskladištene objekte (ili Flash kolačiće) za prikupljanje i čuvanje podataka o Vašim preferencijama ili Vašim aktivnostima u našoj Usluzi. Flash kolačićima ne upravljaju ista podešavanja pregledača kao ona koja se koriste za kolačiće pregledača. Za više informacija o tome kako možete da izbrišete Flash kolačiće, pročitajte „Gde mogu da promenim postavke za onemogućavanje ili brisanje lokalnih deljenih objekata?“ dostupno na Kolačići: šta rade? .

  Koristimo i sesijske i trajne kolačiće u svrhe navedene u nastavku:

  • Neophodni / osnovni kolačići

   Tip: kolačići sesije

   Administrira: Mi

   Svrha: Ovi kolačići su od suštinske važnosti da bi vam pružili usluge dostupne putem veb lokacije i omogućili vam da koristite neke od njegovih karakteristika. Pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavaju prevarnu upotrebu korisničkih naloga. Bez ovih kolačića ne mogu se pružati usluge koje ste tražili i mi ih koristimo samo da bismo vam pružili te usluge.

  • Politika kolačića / kolačići za prihvatanje obaveštenja

   Tip: Trajni kolačići

   Administrira: Mi

   Svrha: Ovi kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na veb lokaciji.

  • Funkcionalni kolačići

   Tip: Trajni kolačići

   Administrira: Mi

   Svrha: Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje donosite kada koristite veb lokaciju, kao što su pamćenje vaših podataka za prijavu ili željenih jezika. Svrha ovih kolačića je da vam pruže ličnije iskustvo i da izbegnu da morate ponovo da unosite svoje želje svaki put kada koristite veb stranicu.

  Za više informacija o kolačićima koje koristimo i vašim izborima u vezi sa kolačićima, posetite našu Politiku kolačića ili odeljak Kolačići naše Politike privatnosti.

  Korišćenje vaših ličnih podataka

  Kompanija može koristiti lične podatke u sledeće svrhe:

  • Da bi se obezbedila i održavala naša usluga , uključujući i nadgledanje upotrebe naše usluge.

  • Da biste upravljali svojim nalogom: da biste upravljali svojom registracijom kao korisnik usluge. Lični podaci koje navedete mogu vam omogućiti pristup različitim funkcionalnostima

이미지 미리보기를 클릭하면
이미지를 편집하거나 사이즈를 조절할 수 있습니다.
이미지 미리보기를 탭하면
이미지를 편집하거나 사이즈를 조절할 수 있습니다.
컴퓨터이미지 URL 추가를 통해 이미지를 더 추가할 수 있습니다.
기기사진 찍기 또는 이미지 URL 추가를 통해 이미지를 더 추가할 수 있습니다.
업로드 중 0 이미지 (0% 완료)
대기열을 업로드하고 있습니다. 완료하는데 몇 초밖에 걸리지 않습니다.
업로드가 완료되었습니다
업로드한 게시물이 앨범에 추가되었습니다. 업로드된 게시물은 새 앨범 만들기를 할 수 있습니다.
업로드한 게시물이 앨범에 추가되었습니다.
You can 계정 만들기 or 로그인 to save this content into your account.
이미지이(가) 업로드되지 않았습니다
업로드 중 일부 이미지에 오류가 발생하여 시스템이 처리하지 못했습니다.
  참고: 일부 이미지를 업로드하지 못했습니다. 더 알아보기
  자세한 내용은 오류 보고서를 참고해주세요.
  JPG PNG BMP WEBP 3 MB